Culture

Culture · 02 mars 2019
Alsàcia és una terra amb una identitat forta i una història complexa. Aquest país va canviar fins a 5 vegades d'Estat des del segle XVII. Malgrat tot, els Alsacians han sabut conservar la seva cultura i tradicions. La prova és que els dialectes alsacians són avui encara parlats pel 40% de la població, generalment fora de les ciutats.